2021-11-17 07:09Pressmeddelande

Akut hjälp när någon vill ta sitt liv

Denna vecka samlas blåsljusorganisationer och socialtjänst för att utbilda sig i akut omhändertagande av självmordsnära person.

Under veckan deltar representanter från Sundsvalls kommun, polisen, SOS och räddningstjänsten.

- Det är viktigt att blåljusorganisationer har samma verktyg och samma kunskap om vad man kan göra för att hjälpa personer som vill sitta liv, säger Madeleine Eriksson, utbildningssamordnare inom suicidprevention vid Medelpads räddningstjänstförbund.

Det är räddningstjänsterna i länet, Region Västernorrland och med utbildningsledare från Karolinska institutet som står bakom denna utbildningssatsning.

De deltagande organisationerna jobbar alla med människor före, under och efter en akut situation där någon försöker att sitta liv.

- Att vi från olika samhällsaktörer nätvekar och samarbetar är så viktiga för att vi verkligen ska kunna hjälpa en människa som mår dåligt. Hela kedjan måste fungera, säger Madeleine Eriksson.

Deltagarna blir utbildade till instruktörer och ska sedan utbilda vidare i AOSP i sina egna organisationer.

Brandmännen Ilona Lindkvist och Linnea Ingmar har länge drivit frågan om hur viktigt det är att jobba med psykisk ohälsa. De går nu, tillsammans med Madeleine denna utbildning för att bli instruktörer i AOSP.

- Utbildningen ska ge oss ökad trygghet att ta kontakt med en person i kris. Det handlar om att våga fråga, våga lyssna och våga stanna kvar, säger Ilona Lindkvist.

Kontaktpersoner:

Utbildningen pågår tisdag till fredag ​​​​denna vecka i lokalen ”Spåret och vattnet” i huset bredvid Skyddcenter Fillan (övningsanläggningen för räddningstjänsten)

Kontakta gärna Madeleine eller Ilona om du vill åka dit för att till exempel en intervju. De kanske inte kan svara på en gång då de är upptagna i utbildning men lämna meddelande så kan de ringa upp.

Madeleine Eriksson, räddningstjänsten, tel: 070-320 0668

Ilona Lindkvist, räddningstjänsten tel: 070-348 61 24


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Tf räddningschef Medelpads räddningstjänsförbund
Johan Keijser
Brandman
Ilona Lindkvist