Pressrum


Räddningstjänsten i Medelpad på Facebook

Räddningstjänsten i Höga Kusten på Facebook

Om oss i media

Om räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas.

En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram.

I Västernorrland finns tre räddningstjänster: Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik.

Frågor från media om pågående insatser
Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland hanterar frågor från media om pågående räddningsinsats. Svarar ingen pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund.

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010-489 12 49

Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Kommunikatör Medelpads räddningstjänstförbund
Helen Olofsson
Förbundschef Medelpads räddningstjänstförbund
Per Silverliden
Räddningschef Brand och säkerhet Örnsköldsvik
Johannes Wedin
Räddningschef Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Andreas Hoff
Tf räddningschef Medelpads räddningstjänsförbund
Johan Keijser