Pressrum


Räddningstjänsten i Medelpad på Facebook

Räddningstjänsten i Höga Kusten på Facebook

Om oss i media

Om räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas.

En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram.

I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik.

Frågor om pågående insatser
Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund.

Inre befäl: 060-658 59 10

Kontaktpersoner

Inre befäl vid räddningsinsatser
Kommunikatör
Helen Olofsson
Räddningschef Medelpads Räddningstjänstförbund
Ellinor Fransson
Förbundschef Medelpads Räddningstjänstförbund
Per Silverliden
Räddningschef Brand och säkerhet Örnsköldsvik
Johannes Wedin
Räddningschef Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Andreas Hoff