2023-10-21 20:03Pressmeddelande

Larm om brand i villa

Larm om brand i ett pannrum i anslutning till en villa inkom till räddningstjänsten vid 21:40. Vid framkomst kunde vi konstatera att det är rökutveckling, men ser inga öppna lågor längre. Ägaren håller själv på att spola vatten på branden med en vattenslang. 

Uppdatering 22:10:

Det brinner i ett garage som är sammanbyggt med en villa. Branden har orsakats av en hink med aska som placerats på utsidan av garaget och det har brunnit upp mot takfoten på garaget. Räddningstjänsten arbetar just nu med att frilägga området runt branden för att säkerställa att ingen spridning skett in i konstruktionen.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49