2023-11-04 14:07Pressmeddelande

Räddningstjänsten informerar

På grund av snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark är räddningstjänsten i Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner ansträngda. Räddningstjänsten prioriterar därför samhällsviktig infrastruktur och enskilda fastighetsägare måste i möjligaste mån vida egna åtgärder för att förbygga skador på fastigheten.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland