2023-11-10 03:13Pressmeddelande

Brand i fordon RV 90 Näsåker

Ett larm inkom till Sos Alarm vid 03.10 natten mot fredag om en brand i en lastbil längs Riksväg 90 5 km norr om Näsåker, vid Räddningstjänstens framkomst är branden fullt utvecklad i hytt och chassi, inget släp finns kopplad till lastbilen. Riksväg 90 är helt avstängd under släckningsarbetet, prognos på öppnande av väg sätts till ca 05.00.

Fordonet har stått på denna plats ett tag, oklart varför det börjat brinna i fordonet.

Vakthavande Befäl Thomas ÅslinOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland