2023-11-03 14:42Pressmeddelande

Vädervarning Röd - Höga flöden

Röd - Höga flöden

Gävleborgs och södra Västernorrlands läns kustområde

Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Från fredag eftermiddag och ett dygn framåt väntas stora regnmängder i kustlandet. Det kan komma upp mot 50 mm.

Hur kan det påverka mig?

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden, med påverkan på till exempel vägar och viadukter.
 

När?

4 november kl. 00.00 – 6 november kl. 23.59
 

Var?

Kustområdet från Sundsvall ned till norr om Gävle
Utfärdad 3 november klockan 12:07
/ Vakthavande Befäl Räddningsregion Mittnorrland


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49