2022-07-18 03:58Pressmeddelande

Avbrott och störningar med 112

SOS-Alarm upplever avbrott och störningar vilket påverkar möjligheten att varna och ringa 112. Oklar prognos i nuläget.

Räddningstjänsterna i Västernorrland förbereder sina reservrutiner och för att allmänheten ska kunna varna och tillkalla på hjälp gäller följande för allmänheten.

Om du själv är med om eller ser en olycka där det finns ett behov att tillkalla på hjälp så ska ni fortsätta att pröva att ringa 112 medan ni tar er till närmsta brandstation. Samtliga brandstationer är bemannade i Västernorrland och där kan ni berätta om vad som har hänt och vart olyckan har skett. Därefter kommer räddningstjänsten att larma de resurser som behövs för att hantera olyckan.  


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49