2022-01-12 02:06Pressmeddelande

Brand i byggnad Matfors och Njurunda

Brand i byggnad i Matfors och Njurunda.

En villabrand utbröt 00:45 i Matfors där flera byggnader hotades av branden inlednngsvis.

Släckningsarbetet pågår, samt skydd av intilliggande byggnader, prognos ca 2 timmar.

Ytterligare en villabrand startade 01:01 i Njurunda på Killingskär. Branden är under kontroll och efterkontroll pågår.

Vid samma tidpunkt utbröt en mindre brand på Ortvikens pappersbruk. Denna instas är avslutad.

Inre befäl RCY

 


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49