2021-11-09 14:51Pressmeddelande

Brand i byggnad, Näsåker

Larm inkom 10:45 om brand i en industribyggnad i Näsåker, Sollefteå kommun. 

Fullt utvecklad brand. Det har exploderat gasflaskor som har medfört skador på byggnad.

Inga personer har kommit till skada i händelsen.

Vid 15:30 har de flesta av räddningstjänstens styrkor lämnat platsen, styrkan från Näsåker är kvar. Räddningstjänst kommer att fortsätta bedrivas under hela natten fram till förmiddagen imorgon onsdag p.g.a. risk att gasflaskor kan finnas kvar i byggnaden som ännu inte exploderat. Med anledning av det så ligger beslutet kvar att hålla området avspärrat så inga personer ska vistas i närområdet. Boende i närområdet kan fortsätta vara hemma men bör hålla sig inomhus under kvällen och natten.

//Inre befäl

 

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49