2022-11-21 06:55Pressmeddelande

Brand i byggnad, Nedansjö

Räddningstjänsten larmades kl. 03:38 till en brand i en byggnad i Nedansjö, ca. 25 km väster om Sundsvall. Enheter från tre stationer larmades och vid deras ankomst till platsen rök det kraftigt från byggnaden. 

Strax efter kl. 07:00 kunde man konstatera att branden spridit sig inom byggnadens konstruktion och att den inte går att rädda.

Ett antal enheter kommer kvarstanna på platsen för att säkra att branden inte sprider sig till andra byggnader i närheten.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49