2023-06-04 22:20Pressmeddelande

Brand i byggnad, Örnsköldsvik

Det brinner just nu i en byggnad centrala Örnsköldsvik. Det har brunnit i Café UH:s lokaler och rök har spridits till hotell Focus som har utrymts. Branden är ännu inte under kontroll och det finns risk för spridning till hotellet och en intilliggande annexbyggnad. Inga människor har kommit till skada i branden. Räddningstjänsten har enheter från flertalet stationer i Örnsköldsvik på plats samt förstärkning från Räddningstjänsten Höga kusten/Ådalen och Medelpads Räddningstjänstförbund.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010-489 12 49


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49