2021-03-31 12:05Pressmeddelande

Brand i byggnad SCA Ortviken

Klockan 13.58 inkom larm om brand på SCA Ortviken, verkar vara ett transportband med bark som det brinner ifrån, styrkor från Sundsvall och Timrå på plats, ambulans likaså, uppdarerar om 30 minuter / Inre Befäl Thomas Åslin

Uppdatering 15.07, Läget ser lugnt ut, RTJ behöver lossa lite plåtar för att komma åt att släcka och undersöka transportband/bark. Insatsen kommer att pågå till ca 16.30 / Inre Befäl Thomas Åslin

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49