2021-04-07 17:07Pressmeddelande

Brand i flerfamiljshus Midälvavägen

Brand i flerfamiljshus Midälvavägen.

Branden startade på en ballkong på tredje våningen och spred sig till taket och vinden.

Stora delar av taket brinner och tre lägenheter är i nuläget drabbade av branden.

Inga kända personskador i nuläget.

Styrkor från Alnö, Njurunda, Timrå och Sundsvall finns på plats tillsammans med Polis och ambulans.

Inre Befäl.

Lars Krantz


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40