2020-11-14 19:20Pressmeddelande

Brand i fordon Sundsvall

Klockan 19.10 inkom det ett larm om en personbilsbrand på Timmervägen strax norr om Hulivägen, bilen har börjat att ryka under färd och föraren lyckades att köra in bilen på en parkeringsplats längs Timmervägen, inga personskador, ägaren till bilen ombesörjer bärgning, trafiken kommer inte att påverkas av händelsen. Timråstyrkan samt Polis varit på plats. / Inre Befäl Thomas ÅslinOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49