2022-02-23 05:26Pressmeddelande

Brand i garage i Nyland, Kramfors kommun

Strax efter klockan 05 inkom larm om brand i garage i Sandslån, Nyland. Branden spreds till intilliggande komplementsbyggnad som även innehöll en bostadsdel. Ingen människa har kommit till skada av branden och räddningstjänst från Nyland, Kramfors och Ullånger är på plats. Ingen av byggnaderna som började brinna innan räddningstjänstens ankomst går att rädda så insatsens inriktning just nu är att förhindra spridning till andra intilliggande byggnader.

Räddningstjänsten beräknas vara kvar på platsen i två timmar till.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49