2020-08-21 22:36Pressmeddelande

Brand i ladugård, Östergransjö Helgum Långsele

Räddningstjänsten är larmad till en brand i ladugård, Östergransjö. Vid framkomst var det fullt utvecklad brand i ladugården. Hade börjat att spridas till närliggande byggnader samt maskiner på gården. 

Räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande byggnader, däremot är en skördetröska helt förstörd.

Sannolikt har det funnits ett antal kalvar inne i byggnaden.

Styrkor från Sollefteå, Kramfors, Näsåker och Ramsele arbetar på platsen.

//Inre befäl Medelpad, Mattias Andersson Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49