2021-11-02 10:18Pressmeddelande

Brand i Radhus på Luleåvägen i Sundsvall

Räddningstjänsten är på plats på brand i radhus på Luleåvägen i Granloholm, Sundsvall. Förbipasserande personer har sett brand i lägenheten och vid räddningstjänstens framkomst syns rök från tak, fönster och dörrar. Inga lågor slår ut genom fönster eller dörrar. Det ska enlig uppgift inte finnas personer kvar i lägenheten. Rökdykning pågår för att släcka brand.

/Inre befäl Thomas HanssonOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49