2021-06-06 17:53Pressmeddelande

Brand i terräng, Söderfors Sollefteå

Räddningstjänsten larmades strax efter kl 18 till Söderfors i Sollefteå kommun. Brand i skog och terräng. 

Räddningstjänsten har nu omringat branden, yta av omkring 100x60 meter. Finns i nuläget inget hot för spridning. Kanterna är släckta och räddningstjänsten arbetar nu med att släcka av hela ytan.

Styrkor från Ramsele, Junsele, Näsåker samt insatsledare är insatta i händelsen.

//Mattias Andersson Räddningscentral Västernorrland

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-13 58 40