2021-06-18 11:36Pressmeddelande

Brand på Husumfabriken

Räddningstjänsten försöker begränsa brand och rökspridning från ett transportband. Gummi och flis brinner och röken är kraftig. Styrkor från Husumfabriken, Ö-vik hel- och deltid är på plats. Prognos satt till 4 timmar från 13.00. Räddningsledaren har uppmanat boende i Husum att stänga dörrar, fönster och ventilation och att undvika att vistas utomhus där man upplever röken.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49