2023-07-17 15:04Pressmeddelande

Brand på Woolpower i Östersund

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Det brinner på Woolpowers fabrik i Östersund. Än så länge har endast räddningstjänstens insatsledare anlänt till platsen och konstaterat att det är kraftig rökutveckling från industribyggnadens tak. Oklart i nuläget vad som brinner och hur omfattande skadorna är.

/Thomas Hansson, Vakthavande befäl Räddningsregion MittNorrlandOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland