2023-03-02 19:14Pressmeddelande

Brand Varvsallén Härnösand

Vid 19:10-tiden fick räddningstjänsten larm om en brand på Varvsallén i Härnösand, vid första styrkans framkomst brann det kraftigt i en skortsten tillhörande verksamheten som finns på platsen.

Räddningstjänstens mål med insatsen i nuläget är att dämpa branden i skortstenen och förhindra spridning till intilliggande byggnader inom det aktuella industriområdet då det blåser kraftigt på platsen.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49