2021-04-07 21:49Pressmeddelande

Branden Midälvavägen släckt, Räddningstjänst avslutad.

Branden på Midälvavägen är släckt.

Taket på två av de fyra huskropparna har brunnit av, Räddningstjänsten kunde dock hålla begränsningslinjen till de två trappuppgångar som inledningsvis hotades av branden.

Flera av lägenheterna är påverkade av branden.

Arbetet avslutades Kl 23:15 och övergår till bevakning.

Personal kommer att finnas på plats fram till 08:00 då en ny bedömning kommer att utföras av Insatsledare.

 

Inre befäl.

Lars Krantz


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40