2022-05-06 22:04Pressmeddelande

Brandrisken är hög i hela Medelpad

Sedan den 1:a maj är det enligt lokala föreskrifter förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i Ånge kommun. Från och med tisdag den 10:e maj råder samma förbud i Sundsvall och Timrå kommuner.

De lokala föreskrifter gällande eldningsförbud som råder varje år i våra tre kommuner i Medelpad är utformade enligt miljöbalken och har inget med brandrisken att göra. Så även fast det fortfarande är tillåtet att elda utanför detaljplanerat område även efter tisdag i hela Medelpad ser vi nu att brandrisken börjar bli hög. De senaste dagarna har det inträffat bränder i skog och mark i vårt område där brandorsaken bland annat varit eldning.

Väderprognoserna visar att det kommer vara vackert väder i hela vårt område nu i helgen och i början av nästa vecka med temperaturer upp emot 20°C. Det innebär också att den relativa luftfuktigheten kommer vara under 30% på sina håll och dessutom kommer det blåsa med upp till 12 m/s i vindbyarna, i vissa fall ännu mer!

Med anledning av detta vill Medelpads Räddningstjänstförbund uppmana alla att iaktta största möjliga försiktighet och i så stor utsträckning det går undvika aktiviteter som innefattar eldning. Om du ändå bestämmer dig för att elda så ska du vara medveten om att du som tänder är ansvarig för eventuella konsekvenser som kan uppstå om du förlorar kontroll över elden.

På vår hemsida, www.raddning.info, finns mer information om vad man bör tänka på när man eldar.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49