2022-04-30 12:51Pressmeddelande

Eldning i trädgårdar och allmänt

Sista april= eldning?

På förekommen anledning vill vi på räddningstjänsten att ni som media sprider budskapet om att elda försiktigt och att man ställer med släckutrustning i anslutning till sin brasa.

Det betyder att man har sopar, borstar, vattenslang, hinkar eller brandsläckare etc framme och att man är beredd om något går snett/

Tappar man kontrollen ringer man 112!


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49