2020-11-25 18:42Pressmeddelande

Explosion

Efter explosionen har det konstaterats skador på byggnader i och o anslutning till lokalen där det small. Väggar har förskjutits och dörrar och fönster har fått skador.

Läget i Ljungaverk just nu är statiskt. Dock fortfarande risk för ras av byggnadsdelar. Inga personer befaras ha skadats och just nu lägger räddningstjänsten upp en taktisk plan för fortsättningen/


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49