2023-08-25 14:35Pressmeddelande

Gul vädervarning - Skyfallsliknande regn Västernorrland

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Vädervarning Gul - Skyfallsliknande regn

Västernorrlands län och Hälsingland

Natt mot lördag och lördag morgon passerar skurar som lokalt kan ge stora regnmängder, med risk för översvämningsproblem.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
 

När?

26 augusti kl. 00.00 – kl. 12.00
 

Var?

Västernorrlands län och norra Hälsingland

Vad händer?

Ett område med skurar intensifieras natt mot lördag och lördag morgon. Lokalt kan det förekomma stora regnmängder, med risk för översvämningsproblem.

Kommentar

Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.

Utfärdad 25 augusti klockan 15:45
Räddningstjänsten tipsar fastighetsägare att:
  • Om man har en tomt som lutar mot en fastighet, så kan man förebygga att man får in vatten i byggnaden genom att med en spade göra små diken för att leda bort regnvattnet från byggnaden.
  • Sätta plastduk eller pressening mot fasaden på byggnaden och lägga fast med sand eller sten mot markytan för att vattnet inte skall tränga in i byggnaden.                                                                                                                                                                                                                                               Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49