2022-08-05 08:40Pressmeddelande

Gul varning skyfallsliknande regn

Gäller över områdena

Västra Svealand och södra Norrland
Från fredag kväll och under natten mot lördag, kraftiga regnskurar som kan ge stora mängder på kort tid. Det kan ge lokala översvämningsproblem.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
 

När?

5 augusti kl. 21.00 – 6 augusti kl. 08.00
 

Var?

Stora delar av Dalarna, Hälsingland och Medelpad samt östra Härjedalen, ostligaste Jämtland och södra Ångermanland.

Vad händer?

Från fredag kväll bildas kraftiga regnskurar som lokalt väntas ge stora regnmängder på kort tid. Regnet är kopplat till en front som rör sig åt nordost under natten.

Kommentar

Det kommer förekomma stora lokala variationer och exakt var de största regnmängderna faller är svårbedömt.
Utfärdad 5 augusti klockan 8:51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© OpenStreetMap contributors


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49