2021-04-22 13:55Pressmeddelande

Händelser i Medelpad sista timmen

Rök i villa, Fränsta. Orsak med största sannolikhet en pelletsbrännare. Ingen fara för brand eller spridning. Räddningstjänsten är kvar på plats och utför akut restvärde, skapa rökfri miljö.

 

Räddningstjänsten har samtidigt varit på en kontorsfastighet i Birsta där en elmotor gått varm. Ingen fara för spridning på det objektet. Fastighetsägare tar vidare hand om problemet.

/Inre befäl Mattias AnderssonOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49