2023-06-26 16:44Pressmeddelande

Information från Räddningstjänsten

Vi har under dagen fått in larm och även åkt på händelser där man tycker sig se rök från terräng/skog, många har vi på Räddningstjänsten kunnat avfärda då det visat sig att det är lågt gående moln och dimma som kan se ut som rök, titta gärna en extra gång innan ni larmar 112, det kan vara detta väderfenomen det är frågan om.

Vid osäkerhet eller att man dessutom känner röklukt , larma alltid 112.

Vakthavande Befäl Räddningstjänsten

 

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland