2023-03-29 10:34Pressmeddelande

Insats i Härnösand

Räddningstjänsten har blivit larmad till Länsstyrelsens lokaler i Härnösand med anledning av ett brev som inkommit med ett pulverinnehåll. Det är just nu inte fastställt vad det är för ämne eller om det är farligt på något sätt.

Arbetet just nu går ut på att försöka skapa oss en lägesbild av vad som händer och om möjligt kunna få reda på vad det är för ämne.

Några personer har varit nära i anslutning till ämnet i samband med öppnande av brevet men det finns inga uppgifter om att någon person är skadad.

Räddningstjänstens styrka från Härnösand är på plats. Kemenhet är larmad från Kramfors tillsammans med insatsledare. Regional insatsledare är även larmad från Sundsvall.

 Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49