2023-01-19 11:14Pressmeddelande

Insatsledaren reflekterar

Insatsledaren gör några iakttagelser efter de senaste arbetspassen, vilket är starkt förknippat med senaste veckans väderhändelser.

Som bakgrundinformation är det så att räddningstjänstens höjdfordon ofta vid byggnader mellan 5-8 plan räknas som den andra utrymningsvägen från en lägenhet. Inte alltid men under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar kan man förenklat säga gäller inom våra tätorter Timrå och Sundsvall. För att höjdfordonet ska kunna räknas som andra utrymningsväg behöver en plats anordnas för detta längs husfasaden, som är anpassat för detta fordon.

Under dagarna har vi sett ett antal exempel där platser för uppställning av våra höjdfordon är oåtkomliga på grund av snön. Under värsta snöstormen förstår vi att detta händer och kommer hända. Det går inte ha en sådan beredskap för fastighetsägare att alltid ha dessa platser röjda, även om det vore önskvärt. Men nu väntar väder med uppehåll och vi vill förmedla till alla fastighetsägare med framförallt byggnader över 4 plan att platserna där våra höjdfordon ska vara uppställda måste snöröjas. Detta för att vi ska kunna vara lägenhetsinnehavarnas andra utrymningsväg.

Jag vill även skicka med en uppmaning till kanske framförallt småbarnsföräldrar. Försök hålla barnen ifrån sluttande tak. Snötäcken som riskerar att släppa från ett tak vid växlande väderläge kan enkelt begrava en människa, och framförallt ett barn.

Sist men inte minst vill vi skicka en eloge till alla funktioner som ser till att samhället är framkomligt, säkert och fungerar under årets alla dagar.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Myndighetsbrevlåda