2023-08-05 08:29Pressmeddelande

Larm om skogsbrand visade sig vara kontrollerad eldning

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Vid 10:20 fick räddningstjänsten in samtal från en vandrare på Hamrafjället i Härjedalen om att man såg en rökpelare i riktning mot Tänndalen. Räddningstjänst från Funäsdalen åkte för att kontrollera och det visade sig vara en kontrollerad eldning av ris.

/Vakthavande befäl Thomas HanssonOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49
Räddningsregion Mittnorrland
Vakthavande befäl
Räddningsregion Mittnorrland