2022-05-31 09:37Pressmeddelande

Lastbilsolycka söder Ramsele, v331

Lastbilsolycka 220531Lastbilsolycka 220531

En lastbil lastad med 30 ton asfalt är inblandad i en trafikolycka på väg 331, ca 10 km söder om Ramsele. Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat arbete med att säkra upp läckage från lastbilen genom att lägga ut läns i en närliggande bäck för att försöka samla upp eventuella utsläpp. Trafik leds för tillfället förbi olycksplatsen via väg 950.

 

Uppdatering kl. 14:00

Räddningstjänsten har börjat avveckla insatsen som nu kommer övergå till ett bärgningsuppdrag, vägen är fortfarande avstängd och trafik omleds via väg 950, för mer information kring detta hänvisas till Trafikverket.

Mikael Lundberg
Inre befäl


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49