2021-01-09 15:45Pressmeddelande

Mindre brand, Mittuniversitetet Sundsvall

Räddningstjänsten är på plats på Mittuniversitetet där det brunnit i en såg i en verkstad. Personal har påbörjat släckning med pulversläckare och har till synes lyckats med släckningen. 

Räddningstjänsten ventilerar rök och kontrollerar så att ingen spridning har skett.

Ingen person är fysiskt skadad i händelsen.

//Inre befäl Mattias AnderssonOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40