2023-05-08 09:00Pressmeddelande

Nu startar vi ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänst i 25 norrlandskommuner

Onsdag 10 maj är det uppstart för räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Ett ledningssystem som ytterligare stärker förmågan att hantera komplexa, samtidigt pågående och långvariga händelser i räddningstjänsten.

Räddningsledningssystemet har hög kapacitet och förmåga att både hantera vardagshändelser och mer omfattande situationer. Det förfogar över samtliga operativa resurser inom Räddningsregion MittNorrland och kan på ett effektivt sätt nyttja dem där de behövs som bäst. Systemet har ett antal ledningsfunktioner och är bemannat dygnet runt. Verksamheten drivs av en ledningscentral från två platser, Sundsvall och Östersund.

Karta över de kommuner som Räddningsregion MittNorrland omfattar.

 

Samverkan gör oss robusta

Räddningsregion MittNorrland omfattar 25 kommuner*. Det är en samverkan mellan 14 räddningstjänstorganisationer med totalt 82 räddningsstationer. Den geografiska ytan är cirka en tredjedel av Sveriges yta.

–  Med en starkare ledningsorganisation uppfyller vi kraven som ställs på oss i dag och är bättre förberedda inför kommande utveckling av räddningstjänstens roll i totalförsvaret, säger Per Silverliden, förbundschef, Medelpads räddningstjänstförbund.

Räddningsregion MittNorrland möter de behov och krav som räddningstjänstorganisationer ställs inför utifrån den statliga utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” och förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

*De 25 kommunerna är: Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Bräcke, Dorotea, Härjedalen, Härnösand, Kramfors, Krokom, Lycksele, Malå, Norsjö, Ragunda, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Sundsvall, Timrå, Vilhelmina, Ånge, Åre, Åsele, Örnsköldsvik och Östersund.

Inbjudan till pressträff 10 maj klockan 10.45

Onsdag 10 maj tas räddningsledningssystemet i drift både i Sundsvall och Östersund.
I samband med det är media välkommen till pressträff klockan 10.45 för information om räddningsledningssystemet och möjlighet att ställa frågor.

Sundsvalls brandstation, Björneborgsgatan 40, Sundsvall. Ingen föranmälan.
Östersunds brandstation, Fyrvallavägen 4, Östersund. Ingen föranmälan.

Kontaktpersoner

Medelpads Räddningstjänstförbund
Per Silverliden, förbundschef: 070 312 35 53

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Lars Nyman, förbundschef: 063-14 80 30


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Myndighetsbrevlåda