2022-05-08 08:39Pressmeddelande

Ny alternativ kontaktväg för media till räddningstjänsterna i Västernorrland

Vi har problem med vår telefonväxel så just nu går det inte att nå räddningstjänstens inre befäl i Västernorrland för frågor gällande pågående räddningsinsatser via ordinarie telefonnummer: 060-658 59 10.

Därför har vi upprättat en alternativ kontaktväg med telefonnummer: 070-190 37 01.

Denna är tänkt att nyttjas då vi, precis som nu, har problem med ordinarie kontaktväg eller vid större händelser då intresset från media är stort och det av den anledningen kan vara svårt att komma fram på ordinarie väg. 

Den alternativa kontaktvägen kommer som utgångsläge vara avstängd och aktiveras endast vid behov. Då den aktiveras kommer  ett pressmeddelande att publiceras likt detta som förklarar att den alternativa kontaktvägen är aktiverad.

Värt att notera är att samtal från media i första hand besvaras av Inre befäl vars högsta prioritet är pågående räddningsinsatser. Vid större händelser kommer vi av flera anledningar att öka vår förmåga att leda och med det även vår kommunkikation med media. Dock kan det ta lite tid att resurssätta så att vi kan öka vår kapacitet. 

/Inre befäl Thomas Hansson


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49