2021-09-21 17:07Pressmeddelande

Oljeutsläpp Husum

I helgen påträffades ett större utsläpp av olja utanför Husum. Räddningstjänsten har sedan dess bedrivit en insats för att samla upp olja samt tillse att skyddsvärda områden inte kontamineras. Den mest drabbade ön, Ramön, är till stora delar grovsanerad och stora mängder olja har samlats upp. Arbetet fortgår nu med vidare saneringsåtgärder samt inventering av ytterligare saneringsbehov. Insatsen bedrivs i samverkan med Kustbevakningen, MSB, Försvarsmakten och Kommunens miljö och hälsa.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49