2021-09-22 15:34Pressmeddelande

Oljeutsläpp i kustområde söder om Husum – allmänheten uppmanas undvika kontakt med oljan

På grund av det oljeutsläpp som finns runt Husum så finns risk för oljepåslag på flertalet ställen efter kustremsan mellan Rypskär upp till Husån. Allmänheten uppmanas att inte röra sig i, eller i anslutning till vattnet efter denna sträcka, för att undvika att få olja på sig eller husdjur, samt visa hänsyn till de aktörer som arbetar med saneringen.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49