2021-09-20 16:29Pressmeddelande

Oljeutsläpp i kustområdet söder om Husum

Under den gångna helgen har olja påträffats på ett antal platser längs kusten strax söder om Husum, ner mot Granön med flera öar. De flesta fynden har gjorts på land, ett mindre oljepåslag har påträffats i vattnet. 

Ännu är det oklart varifrån oljan kommer. Räddningstjänsten jobbar med att förhindra att skadorna breder ut sig. Därefter inleds saneringsarbete som beräknas kunna pågå cirka två veckor. Kustbevakningen ansvarar för att ta hand om olja till havs medan kommunens räddningstjänst och miljöenhet sköter sanering på land.

Allmänheten uppmanas att inte komma i kontakt med oljan och att visa hänsyn till de aktörer som arbetar med saneringen. Tips om oljepåslag i havet kan lämnas till kustbevakningens ledningscentral, telefon 0776-70 60 00 
https://www.kustbevakningen.se/om-oss/kontakt/ledningscentraler/


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49