2022-01-16 10:45Pressmeddelande

Orange vädervarning västra Medelpad

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för starka vindar i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland samt de västra delarna av Medelpad. Kortvarigt väntas vindbyar på ca 22-27 m/s, kan även vara inslag av snö. Oklart hur stor påverkan det blir Medelpad. Räddningstjänsten uppmanar till förebyggande åtgärder, att man säkrar lösa föremål runt fastigheter samt att förbereda sig på elbortfall/telefonbortfall under kvällen och natten.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
  • Förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
  • Skador på byggnader och risk för flygande föremål.
  • Omfattande skogsskador.

Vädervarningen är satt till klockan 21.00 ikväll och förväntas hålla i sig ca 4 timmar framåt

//Thomas Åslin

Medelpads Räddningstjänstförbund

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

 

 


Ämnen: Ånge

Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49