2021-10-04 04:00Pressmeddelande

Övning gasutsläpp på Ånge bangård 7 oktober

Röd markering på kartan visar övningsområdet på Ånge bangård.Röd markering på kartan visar övningsområdet på Ånge bangård.

Vi önskar hjälp av media att sprida denna information så att inte SOS Alarm får onödiga samtal.

Den 7 oktober övar räddningstjänsten tillsammans med Flogas. Övningen handlar om att hantera en olycka på Bangården i Ånge. Det kommer att innebära att rök kan synas i området.

Röken är inte farlig och det är bara vanligt vatten som brandmännen kommer att använda.

Om du ser rökutveckling på bangården den 7 oktober mellan 9-13, så behöver du inte ringa 112 till SOS. Det är bara en övning.

Vi vill ge dig denna information för att SOS inte ska få onödiga samtal och berätta det inte är något att oroa sig för - om du skulle se rök och brandbilar i farten under övningstiden.

Övningsdatum: 2021-10-07

Övningstid: 09: 00-13: 00

Övningsplats: Flogas gasol omlastningsstation
                          Bangården
                         Rallarvägen  
                         841 34 Ånge

Övningsansvarig:

Karl Groves, Medelpads räddningstjänstförbund.

Telefon: 070-354 67 49

Fakta

Sevesoverksamhet  omfattas av lag (1999: 381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Räddningstjänsten övar regelbundet tillsammans med verksamheten för att säkerställa att planen som finns fungerar.


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Karl Groves
  • 070-354 67 49