2023-04-25 12:19Pressmeddelande

Pressinbjudan - Statsministern och ministern för civilt försvar besöker Medelpads räddningstjänstförbund onsdag 26 april

Onsdag den 26 april besöker statsminister Ulf Kristersson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Medelpads räddningstjänstförbund under en resa i Västernorrland.

I samband med besöket får ministrarna en kortare förevisning av räddningsutrustning som kan användas för att skydda samhället vid stora händelser såsom skogsbränder, översvämningar, stora industriolyckor eller vid ett väpnat angrepp.

Visningen kommer att ske vid Sundsvalls Oljehamn. Där får statministern själv testa utrustning för storskalig brandsläckning. Utrustningen kan till exempel användas vid stora bränder i oljecisterner.

Media bjuds in till ett bild- och fototillfälle i samband med denna visning.

Ministrarna kommer också besöka inre ledningsytor på Sundsvalls räddningsstation. Från ledningscentralen leds i dag alla händelser och insatser i Västernorrland på en övergripande nivå. Ledningscentralen är samlokaliserad med SOS Alarm. Dessa ytor är säkerhetsskyddsklassade därför får media inte delta i samband med den delen av studiebesöket.

I övrigt kommer ministrarna att träffa brandmän och annan personal vid Sundsvalls räddningsstation för att bland annat diskutera framtida utveckling av det civila försvaret och räddningstjänst vid höjd beredskap.

Därefter fortsätter ministrarna sin resa i Västernorrland med ett besök på MSBs räddningsskola i Sandö. Där blir det en pressträff med möjlighet att ställa frågor till statsminister Ulf Kristersson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Pressträffen hålls den 26 april, klockan 15.00.


Media som önskar delta vid visningen av räddningsutrustning ska samlas vid grinden till Sundsvalls Oljehamn, 26 april klockan 9.40, för en gemensam in-passage i området.

Statsministern och ministern för civilt försvar anländer till Sundsvalls Oljehamn i brandbil cirka klockan 10.00.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för in-passage till Oljehamnen (finns också på plats för mottagande av media): Anton Hörnqvist, brandingenjör och enhetschef vid Medelpads räddningstjänstförbund, telefon: 060 658 59 26.

För frågor i övrigt kring besöket: Per Silverliden, förbundschef Medelpads räddningstjänstförbund, mobil: 070 312 35 53.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster: Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik.