2023-06-19 17:27Pressmeddelande

Räddningstjänsterna uppmanar

Eldningsförbud.jpg

Räddningstjänsten vill uppmärksamma att det fortfarande är eldningsförbud i Västernorrlands län och Jämtlands län. I de delar där det inte råder eldningsförbud vill räddningstjänsten starkt avråda från eldning i naturen. Från den 19 juni, klockan 12.00 råder det också eldningsförbud i Västerbottens län.

Utifrån de extrema väderleksförhållande som råder uppmanar räddningstjänsten alla som vistas i skog och mark att vara uppmärksam och att följa eldningsförbuden.

// Vakthavande befäl, Räddningsregion Mittnorrland


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Räddningschef Medelpads räddningstjänstförbund
Ellinor Fransson