2020-09-07 11:56Pressmeddelande

Rök från branden på Getberget, Fränsta

Under förmiddagen har flera personer ringt 112 och larmat om rök från branden på Getberget, Fränsta. Det har setts rök från två platser med ca 50-100m mellanrum. Röken avtar och tilltar omvartannat. 

Räddningstjänsten har fortfarande bevakning av brandplatsen. Området där röken kommer ifrån är väldigt brant och svårtillgängligt och det går inte att på ett säkert sätt ta sig till platserna där röken kommer ifrån för att säkerställa orsaken.

Med anledning av detta har räddningstjänsten under förmiddagen gjort extra kontroller av brandområdet både från marken och med hjälp av drönare. 

Vår bedömning är att röken kommer från två platser som ligger inne i det brända området. Röken kan komma ifrån myrstackar, stubbar eller liknande och dessa kan ryka och kola under en längre tid. Vi bedömer att det i nuläget inte finns någon spridningsrisk och kommer därför heller inte vidta några ytterligare åtgärder.

Bevakningen av brandplatsen kommer att fortsätta till dess att det inte längre ryker.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49