2021-03-05 08:00Pressmeddelande

Statliga medel till utbildning krävs för att stärka räddningstjänsternas förmåga

Skogsbränderna 2018 har lett till ökade krav på räddningstjänsternas förmåga. Det är ett delat ansvar mellan kommunerna och staten, menar räddningstjänsterna i Jämtland och Västernorrland.

- Vi tar vårt ansvar men uttrycker en oro till regeringen att utbildningsnivån inte hänger med.

 Alla bränder är små i början. Många små skogsbränder som startar samtidigt blir snabbt stora och går inte att kontrollera. Därför är det så otroligt viktigt att räddningstjänsterna snabbt kan samarbeta över länsgränserna och gemensamt leda flera stora insatser samtidigt. Det kräver mer personal som är utbildade i att leda insatser. Konsekvensen av att inte klara av detta kan bli katastrofala. 

Räddningstjänsterna i Jämtlands- och Västernorrlands län samarbetar för att bygga upp en starkare gemensam ledningsorganisation för räddningsinsatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utbildningarna. Dock har myndigheten inte fått medel för att kunna erbjuda den utbildning inom ledning, som lagen nu kräver att räddningstjänsterna ska klara av.

- Vi ser med stor oro på att MSB inte fått de förutsättningar som krävs. Det handlar om medborgarnas trygghet och säkerhet. Därför har vi idag skickat ett brev till regeringen för att påtala detta.

I brevet till regeringen står bland annat: Det är viktigt att nivåhöjningen av ledningsförmågan för svensk räddningstjänst får den effekt som är avsedd. För att lyckas i arbetet med att skapa en tillräckligt hög kvalitet och styrka när det gäller operativ ledning av räddningstjänsten, behöver staten och kommunerna ta ett gemensamt ansvar. Räddningstjänsterna i landet behöver tillföra resurser i regionala ledningssamarbeten, bland annat personal. Statens ansvar är viktigt för att det ska finnas en väl fungerande nationell metod- och kompetensutveckling inom räddningstjänstens område.

- Vi räddningstjänster inom Jämtland och Västernorrland tar vårt ansvar. Vi arbetar med att bygga upp en starkare gemensam ledningsorganisation och har tillsammans anställt en regional utvecklingsledare. Att kunna stärka vårt samarbete är något vi verkligen ser fram emot. Vi måste kunna hjälpa varandra när det hettar till.

Vi fem räddningstjänster i Jämtland och Västernorrland räknar med att en gemensam ledningsorganisation kommer på plats 2022. Nästa steg är att vara en del i ett gemensamt ledningssamarbete för alla räddningstjänster i de sex nordligaste länen.  Detta innebär att det vid riktigt stora händelser blir lättare att omfördela resurser inom hela norra Sverige.

 

Brand och säkerhet, Örnsköldsviks kommun
Mikael Malmén (S), 0660-881 58                                                                            
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden                        

Jämtlands räddningstjänstförbund
Stephen Jerand (KD), 070-673 15 15
Ordförande förbundsdirektionen                                                                              

Medelpads räddningstjänstförbund
Åke Nylén (S), 070-367 29 45
Ordförande förbundsdirektionen                                                                              

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Malin Svanholm (S), 070-618 03 63
Ordförande förbundsdirektionen

Räddningstjänsten Åre kommun
Sebastian Blohm (C), 070-881 66 37
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.