2023-01-10 18:11Pressmeddelande

Trafikolycka E4, söder Höga Kusten bron

En olycka har inträffat på E4 strax söder om Höga Kusten bro, en mindre lastbil och en personbil har kolliderat.

För tillfället är det stopp för trafiken i bägge körriktingarna och räddningstjänsten arbetar på platsen med losstagning av en fastklämd person i ett av fordonen.

På platsen arbetar just nu enheter från Härnösand och Kramfors, en enhet med tung räddningsutrustning från Örnsköldsvik är på väg mot platsen.

Uppdatering 21:35

Räddningstjänstens insats är nu avslutad, följ trafikläget via Trafikverkets hemsida. 


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49