2021-02-27 07:03Pressmeddelande

Trafikolycka E4 Stockvik

Trafikolycka på E4 i höjd med Stockvik.

Trafiken leds om via Nolby och gamla E4.

Inga personskador.

Norrgående helt avspärrat, Södergående nedsatt framkomlighet.

Arbetet beräknas pågår fram till ca 09:00.

Inre befäl.

Lars Krantz

 


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40