2021-10-28 01:40Pressmeddelande

Trafikolycka flera fordon

En olycka har inträffat på E4 i höjd med Svartvik. Det ska vara två lastbilar med släp och en personbil som på något sätt hamnat i kollision med varandra. Räddningstjänst är på plats och det är helt stopp i norrgående körfält. Trafiken leds om via trafikplats Nolby till gamla E4. I södergående rullar trafiken med nedsatt hastighet förbi olyckan.

Polis, trafikverket och bärgningskåren är också på plats och assisterar.Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Inre befäl: 060-658 59 10


Kontaktpersoner

Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Mediakontakt vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49