2023-07-17 14:07Pressmeddelande

Trafikolycka mellan godståg och personbil

Räddningregion mittnorrlands symbol i form av en blå- och gulfärgad stjärna.

Ett godståg lastat med timmer har kolliderat med en personbil i närheten av Tågsjöberg, väster om Junsele i Sollefteå kommun. Vi har ännu inga styrkor framme på plats, men enligt initiala uppgifter från driftledningscentralen i Ånge så är de tre personerna som färdades i personbilen oskadda.

Vi uppdaterar detta meddelande när ytterligare information inkommer.

/Thomas Hansson, Vakthavande befäl Räddngsregion MittNorrland


Om Räddningstjänsterna i Västernorrland

Räddningstjänsterna i Västernorrland arbetar tillsammans för att göra snabba insatser vid olyckor. Vi rycker ut när det krävs ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. I Västernorrland finns tre räddningstjänster; Medelpads Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Brand och säkerhet i Örnsköldsvik. Frågor om pågående insatser Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter en stund. Vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland: 010 489 12 49.


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49