2021-01-18 21:05Pressmeddelande

Uppdatering - Brand i byggnad, Bye

Ett hus som var ihopbyggt med carporten är totalskadat och kommer att brinna ned helt. Spridning till närliggande byggnader har förhindrats. Räddningstjänsten har kvar delar av styrkorna och försöker hindra att branden sprids till en närliggande båt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Räddningstjänsten har blivit larmad till Bye, precis på gränsen mellan Timrå och Härnösand. Brand i en carport med en husvagn och eventuellt en bil. Riskerar att spridas till närliggande hus.

Räddning från Söråker, Timrå och Härnösand är larmade till platsen.

//Inre befäl Mattias AnderssonOm Räddningstjänsterna i Västernorrland

Medelpads räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vi gör räddningsinsatser vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja samhället och enskilda i att förebygga olyckor. Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vårt inre befäl. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Inre befäl: 060-13 58 40


Kontaktpersoner

Kontakt för media vid pågående räddningsinsatser
  • 010-489 12 49